Harris & Tala – 3165, 3166 – vermittelt am 01.10.2022