Konstantin & Magdalene – 3170, 3171 – vermittelt am 12.09.2022